Пристапница

Напомена: Лицето што потполнува пристапница на Албански јазик, треба да потполни Пристапница и на Македонски јазик.