Сава Осигурување

Осигурителната компанија Сава Осигурување АД Ви нуди екслузивна и единствена понуда за користење на нивните осигурителните услуги со покровителство на осигурителен брокер – АСУЦ Брокер, Понудата се однесува на користење на севкупниот спектар на осигурителни производи и наплата на истите на месечни рати преку задршка од месечниот приход на вработениот, кој своевремено е и член на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Р.М(СОНК). Од осигурителните услуги што ги нуди Сава Табак вклучуваат:

  • Осигурување од автомобилска одговорност
  • Зелен картон
  • Каско осигурување на моторни возила
  • Осигурување на имот
  • Пакет домаќинско осигурување
  • Патничко осигурување

Условите за користење на услугите важат само за членовите на СОНК,при што неопходна документација која мора да ја поседуваат при набавка на осигурителната полиса е:(кликнете на текстот подолу за преземање на соодветниот образец)

Напомена: Членовите без неопходната документација немаат право на користење на услугите Полисите можат да се подигнат исклучиво во просториите на АСУЦ Брокер кој се наоѓа во рамките на центарот за Технички преглед на моторни возила-АСУЦ, “Боро Петрушевски”
За секоја дополнителна информација,
Лице за контакт
Магдалена Гечева
078 239 122
02 3109 168