Saturday, May 25, 2019
image_pdfimage_print

Финансиски услуги

Пакет производи и услуги за членовите на СОНК на Р.Македонија

АПЛИЦИРАЈТЕ ONLINE

Лица за контакт:

Дирекција за маркетинг на население –
Централа

Ивана Јаневска Костадиновска 02/3240-816,
070/385-306

Катерина Јованова 02/3250-965, 071/411-845

e-mail: NASELENIEMarketing@halkbank.mk
web: www.halkbank.mk

Халк Банка АД Скопје во моментов има 34 филијали и експозитури во 19 града во Р.Македонија, и тоа;
Скопје:

 • Централна филијала, ул.Св. Кирил и
  Методиј бр.54, 02/3287-589; 3287-533; 3240-822
 • Филијала Центар, бул.11 Октомври бр.8, 02/
  3224-975; 02/3122-350
 • Филијала Кисела Вода, ул.Иван Козаров
  бр.31, 02/2720-305
 • Филијала Стара Чаршија, 02/3217-663,
 • Филијала Чаир, ул.Џон Кенеди бр.155,
  02/2600-142
 • Филијала Визбегово, Качанички пат
  бб,02/2602-099
 • Корпоративна филијала, ул.Св. Кирил и
  Методиј бр.54, 02/3250-934
 • Филијала Железничка, бул.Кузман
  Јосифовски Питу бр.15, 02/2468-018
 • Филијала Аеродром, бул.Jане Сандански
  бр.82, 02/2403-015
 • Филијала Карпош, бул.Партизански
  одреди бр. 66, 02/3094-748
 • Експозитура Александар Велики, 02/2550-17
 • Експозитура ТЦ Рамсторе, 02/3213-676
 • Филијала Илинден,Ул.9 бр 98, 02/3290-941
 • Филијала Ѓорче Петров, Ул. Ѓорче Петров бр 27, 02/3176-878
 • Филијала Автокоманда, Ул. Трифун
  Хаџијанев бр.1, 02/3133-324
 • Филијала Плоштад ул. Никола Кљусев
  бр.3 , 02/3214-116
 •  Филијала Драчево ул.Ратко Митровиќ
  бр. 25а, 02/278-0975
 • Филијала Буњаковец бул. Партизански
  Одреди бр.39, 02/3145-062
 • Филијала Бутел, ул.Бутелска бб. 02/2635-393
 • Филијала Сарај, ул. 20 бр.83, 02 2033 432

ОСТАНАТИ ГРАДОВИ:

 • Филијала Тетово, бул. Маршал Тити
  бр.10, 044/350-141
 • Филијала Тетово2,  ул. Вонвардарска
  бр.1, 044/481-599
 • Филијала Штип, ул. Плоштад Слобода бб,
  032/386-444
 •  Филијала Св.Николе, ул. Плоштад
  Илинден, 032/440-341
 •  Филијала Гевгелија, бул. 7ми Ноември
  бр.2,  034/218-124
 • Филијала Гостивар, ул. Гоце Делчев бб,
  042/221-620
 • Филијала Охрид, бул. Туристичка бр.48,
  046/260-021
 • Филијала Битола, ул. Јосиф Јосифовски
  бр.1, 047/224-266
 • Филијала Кочани, бул. Маршал Тито бр.23,
  033/373-331
 • Филијала Кавадарци, ул. Илинденска
  бр.49, 043/416-077
 • Филијала Кичево, бул. Осободување бб
  045/228-351
 • Филијала Дебар, ул. 8ми Септември бб,
  046/831-102
 • Филијала Струга, бул. Пролетерски
  Бригади бр.12, 046/784-003
 • Филијала Ресен, ул. Јосиф Јосифовски
  бр.38, 047/452-508
 •  Филијала Прилеп, бул. Гоце Делчев бб,
  048/418-982
 •  Филијала Неготино, бул. Маршал Тито
  бр.196, 043/362-781
 • Филијала Велес, ул. Маршал Тити бр.1,
  043/222-428
 • Филијала Куманово, ул. Браќа Рибар бб,
  031/437-206
 • Филијала Струмица, ул.Ленинова ББ,
  034/340-522
 • Филијала Радовиш; ул. 22 Октомври,
  032/630-657

Се надеваме дека нашата понуда ќе биде атрактивна за вашите членови. Би ни преставувало особено задоволство да одговориме на сите понатамошни прашања.
Со надеж за наша идна соработка.
Искрено ваши,
Халк банка АД Скопје