Финансиски услуги

Пакет производи и услуги за членовите на СОНК на Р.Македонија

Лица за контакт:

Дирекција за маркетинг на население –Централа
Катерина Јованова 02/3250-965, 071/411-845
Соња Паневска 02/3240-869, 070/327-009
Марко Поповски 02/3240-824, 070/236-343
e-mail: NASELENIEMarketing@halkbank.mk
web: www.halkbank.mk

Халкбанк АД Скопје во моментов има 43 филијали во 20 градови во Р. Македонија и тоа:

Скопје:

 Централна филијала, 02/3287-589 ; 3287-533; 3240-822
 Филијала Центар, 02/3285-211
 Филијала Кисела Вода, 02/3285-383
 Филијала Стара Чаршија, 02/3285-291
 Филијала Чаир, 02/3285-261
 Филијала Визбегово, 02/3285-271
 Корпоративна филијала, 02/3240-846
 Корпоративна филијала 2, 02/3285-646
 Филијала Железничка, 02/3285-311
 Филијала Аеродром, 02/3285-331
 Филијала Лептокарија, 02/3285-341
 Експозитура Александар Велики, 02/3285-417
 Експозитура ТЦ Рамстор, 02/3285-420
 Експозитура Поинт Ретаил Парк, 02/3285-607
 Филијала Илинден, 02/3285-362
 Филијала Ѓорче Петров, 02/3285-421
 Филијала Автокоманда, 02/3285-451
 Филијала Плоштад, 02/3285-411
 Филијала Драчево, 02/3285-491
 Филијала Буњаковец, 02/3285-601
 Филијала Бутел, 02/3285-611
 Филијала Сарај, 02/3285-651
 Филијала Ченто, 02/3285-358

Останати градови:

 Филијала Тетово, 02/3285-221
 Филијала Тетово-2, 02/3285-621
 Филијала Штип, 02/3285-352
 Филијала Св. Николе, 02/3285-371
 Филијала Гевгелија, 02/3285-321
 Филијала Гостивар, 02/3285-281
 Филијала Охрид, 02/3285-301
 Филијала Битола, 02/3285-201
 Филијала Кочани, 02/3285-441
 Филијала Кавадарци, 02/3285-471
 Филијала Кичево, 02/3285-461
 Филијала Дебар, 02/3285-481
 Филијала Струга, 02/3285-391
 Филијала Ресен, 02/3285-632
 Филијала Прилеп, 02/3285-251
 Филијала Неготино, 02/3285-406
 Филијала Велес, 02/3285-431
 Филијала Куманово, 02/3285-241
 Филијала Струмица, 02/3285-231
 Филијала Радовиш, 02/3285-641