ПРВА РАБОТНА СРЕДБА ПОМЕЃУ СОНК И МОН

Објавено на: 13. 07. 2017
Прочитано: 1082 пат(и).

ОТВОРЕНИ ПОВЕЌЕ ПРАШАЊА ОД ДЕЈНОСТА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА


По иницијатива на раководството на СОНК, на ден 13 – 07-2017 година се оствари работна средба во Министерството за образование инаука, на која од страна на СОНК присуствуваа претседателот на СОНК, Јаким Неделков и генералниот секретар, Весна Неделковска, додека од страна на Министерството за образование и наука, министерот за образование и наука, г- ѓа Рената  Тренеска Десковска.

На работната средба, од страна на СОНК беа отворени повеќе прашања од синдикален аспект, а  во интерес на правата од работен однос и колективните договори на членовите на СОНК од дејноста образование и наука, како и прашања кои би го подобриле воспитно - образовниот процес. Се разговараше и за итната потреба од  склучување на Колективен договор за високо образование и наука.

Особено се обрна внимание на прашањето околу социјалниот дијалог и партнерство и значението на репрезентативноста на нашиот синдикат на сите нивоа и учеството на СОНК во сите сфери на креирање на образовната политика во Република Македонија.


СЛЕДНА СТАТИЈА

ОДДРЖАНА РАБОТНА СРЕДБА СО МИНИСТЕРОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛАНА ПОЛИТИКА

ПРЕТХОДНА СТАТИЈА

РАКОВОДСТВОТО НА СОНК ОСТВАРИ РАБОТНА СРЕДБА СО МИНИСТЕРОТ ЗА КУЛТУРА