понуда на услуги и добра

АСУЦ Боро Петрушевски

за повеќе информации кликнете ТУКА

На линковите подолу се поставени во електронска форма потребните документи за користење на услугите од АСУЦ “Боро Петрушевски“

Осигурителната компанија Сава Осигурување АД Ви нуди екслузивна и единствена понуда за користење на нивните осигурителните услуги со покровителство на осигурителен брокер - АСУЦ Брокер, Понудата се однесува на користење на севкупниот спектар на осигурителни производи и наплата на истите на месечни рати преку задршка од месечниот приход на вработениот, кој своевремено е и член на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Р.М(СОНК). Од осигурителните услуги што ги нуди Сава Табак вклучуваат:

  • Осигурување од автомобилска одговорност
  • Зелен картон
  • Каско осигурување на моторни возила
  • Осигурување на имот
  • Пакет домаќинско осигурување
  • Патничко осигурување

Условите за користење на услугите важат само за членовите на СОНК,при што неопходна документација која мора да ја поседуваат при набавка на осигурителната полиса е:(кликнете на текстот подолу за преземање на соодветниот образец)


Напомена: Членовите без неопходната документација немаат право на користење на услугите Полисите можат да се подигнат исклучиво во просториите на АСУЦ Брокер кој се наоѓа во рамките на центарот за Технички преглед на моторни возила-АСУЦ, “Боро Петрушевски”
За секоја дополнителна информација,
Лице за контакт
Магдалена Гечева
078 239 122
02 3109 168

Пакет производи и услуги за членовите на СОНК на Р.Македонија

Кликнете за да ја преземете понудата во pdf формат

Халк Банка АД Скопје во моментов има 34 филијали и експозитури во 19 града во Р.Македонија, и тоа;
Скопје:

Централна филијала, ул.Св. Кирил и Методиј бр.54, 3250 963; 3240 843, 3240 822.
Филијала Центар, бул.11 Октомври бр.8, 3122-350
Филијала Кисела Вода, ул.Иван Козаров бр.31, 2720-256
Филијала Стара Чаршија, 3217-667
Филијала Чаир, ул.Џон Кенеди бр.155, 2600-142
Филијала Визбегово, Качанички пат бб, 2602-099
Корпоративна филијала, ул.Св. Кирил и Методиј бр.54, 3240-830
Филијала Железничка, бул.Кузман Јосифовски Питу бр.15, 2468-018
Филијала Аеродром, бул.Jане Сандански бр.82, 2403-014
Филијала Карпош, бул.Партизански одреди бр. 66, 3094-747
Експозитура Александар Велики, 2550-172
Експозитура ТЦ Рамсторе, 3213-676
Филијала Илинден,Ул.9 бр 98, 3290-942
Филијала Ѓорче Петров, Ул. Ѓорче Петров бр 27, 3176-878
Филијала Автокоманда, Ул. Трифун Хаџијанев бр.1, 3133324
Филијала Плоштад ул. Никола Кљусев бр.3 , 02 3214 115
Филијала Драчево ул.Ратко Митровиќ бр. 25а, 02 27 80 975
Филијала Буњаковец бул. Партизански Одреди бр.39, 02 3145 062

Останати градови:

Филијала Тетово, 044 350 141
Филијала Струга, 046 784 004
Филијала Штип, 032 386471
Филијала Куманово, 031 437 206
Филијала Св.Николе, 032 440 340
Филијала Струмица, 034 340 522
Филијала Гевгелија, 034 218 120
Филијала Неготино, 043 362 781
Филијала Гостивар, 042 221 620
Филијала Прилеп, 048 418 982
Филијала Охрид, 046 260 021
Филијала Ресен, 047 452 508
Филијала Битола, 047 224 266
Филијала Велес, 043 222 428
Филијала Кочани, 033 373 331
Филијала Радовиш; 032 630 657
Филијала Кавадарци, 043 416 077
Филијала Дебар, 046 831 102
Филијала Кичево, 045 228 351
Се надеваме дека нашата понуда ќе биде атрактивна за вашите членови. Би ни преставувало особено задоволство да одговориме на сите понатамошни прашања.
Со надеж за наша идна соработка.
Искрено ваши,
Халк банка АД Скопје