СОНК НА СИТЕ ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ ИМ ГО ЧЕСТИТА 5 ОКТОМВРИ – СВЕТСКИОТ ДЕН НА УЧИТЕЛИТЕ

Светскиот ден на учителите ширум светот се прославува секоја година на 5-ти Октомври.
Негова цел е да ја уважи работата на учителите и истата да ја прикаже како една од најважните за севкупниот развој на општеството.
Со одбележување на Светскиот ден на учителите, им се заблагодаруваме на сите учители што преку нивната работа даваат придонес во развивање и унапредување на општеството, а со тоа и создавање на подобро утре.