РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ или ПРОТЕСТ

image_pdfimage_print

Донесените Заклучоци на седницата на Советот на СОНК, упатени и доставени до МТСП и МОН

Советот на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија – СОНК, како највисок орган на одлучување, на 10.11.2023 година, ја одржа својата 24-та редовна седница, на која беа разгледани повеќе актуелни прашања од дејностите што ги застапува СОНК.

Посебен акцент беше ставен на проблемот во врска со ускратеното право за докажување на репрезентативностa на СОНК, како и фазите на преговори околу колективните договори за основно, средно, високо образование и наука.

По опширната дискусија, членовите на Советот на СОНК, по утврдените Констатации, донесоа Заклучоци, кои може да ги погледнете на следните линкови:

Констатации и Заклучоци од 24-та седница на Советот на СОНК – МТСП

Констатации и Заклучоци од 24-та седница на Советот на СОНК – МОН