Tuesday, June 11, 2024
image_pdfimage_print

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

НАЈНОВИ СОДРЖИНИ

УСВОЕН ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОНК ЗА 2023 ГОДИНА

Советот на СОНК едногласно го усвои Финансискиот извештај по предлог на Надзорниот одбор на СОНК На ден 21.03.2024 година, Надзорните одбори на Советот на СОНК и Синдикалниот фонд го разгледаа финансиското работење на Советот и...

КОЛЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕМА НА ДЕНЕШНАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ...

Денес, 17.02.2024 година, Советот на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија – СОНК ја одржа својата 26-та редовна седница, на која се дискутираше за завршените преговори помеѓу СОНК и Министерството...

ОДРЖАН ТРЕТ СОСТАНОК НА ПАРТНЕРИТЕ ВО ПРОЕКТОТ YOUWELL

Во рамките на Erasmus+ проектот (2022-1-BG01-KA220-SCH-000085901): Sustaining Young Teachers’ Wellbeing at School – YouWell, од 07-09 декември 2023 година, во Брисел, Белгија се одржа третиот работен состанок на сите партнери учесници во проектот. На работниот...

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ или ПРОТЕСТ

Донесените Заклучоци на седницата на Советот на СОНК, упатени и доставени до МТСП и МОН Советот на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија – СОНК, како највисок орган на одлучување, на 10.11.2023...

Колективни договори

Синдикална Понуда