Потпишани Записници за трансформација на работен однос во Регион Гази Баба

image_pdfimage_print

Од почетокот на 2022 година, претседателот на Регионалниот одбор  на СОНК – Гази Баба, како член на Комисијата за трансформација на работни договори од определено на неопределено време, во основните училишта од неколку општини во Регион Гази Баба, има потпишано повеќе Записници за трансформација на работен однос. Комисијата за транформација, кадeшто се одлучува по поднесените барања за трансформирање на работни договори, работи континуирано  во општините Гази Баба, Петровец, Арачиново и Илинден. Според регионалниот претседател, решавањето на работниот статус на наставниците води кон задоволен наставен кадар и успешен образовен процес.