Регионалниот одбор на СОНК – Гази Баба го прошири своето семејство со уште две синдикални организации

image_pdfimage_print

Регионалниот одбор на СОНК – Гази Баба ја одржа својата прва седница, на која беа разгледани повеќе прашања за актуелните состојби во детските градинки, основното, средното и високото образование.

Како дел од активностите на Регионалниот одбор, кои беа предмет на расправа, секако и една од актуелните теми беше одлуката на Владата согласно која зголемувањето на минималната плата во државата ќе изнесува 18.000,00 денари. Имено, на работната средба, членовите едногласно побараа усогласување на минималната плата со колективните договори, каде што основицата за пресметка на плата ќе биде минималната плата на национално ниво.

Од претседателот на РО на СОНК – Гази Баба, беа констатирани позитивни резултати по однос на зголемувањето на синдикалните организации, а исто така беше поздравен и начинот на кој се зголемува членството во истите.

На крајот на седницата, со заеднички заклучок се одлучи да се продолжи социјалниот дијалог со социјалните партнери и да се изнајдат заеднички решенија по однос на определени прашања во дејностите кои ги застапува СОНК.