Saturday, October 19, 2019
image_pdfimage_print

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

Kолективен договор за јавните установи за деца во дејноста згрижување и воспитание на децата (18.02.2011)

Спогодба за најниска плата за градинките (јануари 2009)

Спогодба за најниска плата за градинките (октомври 2014)

Колективен договор за основно образование

Колективен договор за основно образование на албански јазик (декември 2008)

Измена и дополнување на Колективниот договор за основно образование на албански јазик (јануари 2009)

Спогодба за најниска плата за основно образование (јануари 2009)

Спогодба за најниска плата за основно образование (октомври 2014)

Упатство за пресметка на бруто плата во основното образование (февруари 2009)

Колективен договор за средно образование

Колективен договор за средно образование на албански јазик (декември 2008)

Измена и дополнување на Колективниот договор за средно образование на албански јазик (јануари 2009)

Спогодба за најниска плата за средно образование (јануари 2009)

Спогодба за најниска плата за средно образование (октомври 2014)

Упатство за пресметка на бруто плата во средното образование (февруари 2009)