asd
Monday, July 22, 2024
image_pdfimage_print

АКТИ

Статут на Македонски Јазик

Измени и дополнувања на Статут 02.12.2021 г. - македонски јазик

Измени и дополнувања на Статут 26.08.2022 г.- македонски јазик

Статут на Албански Јазик

Програма за работа на СОНК 2010-2015

Програма за работа на СОНК 2015-2020

Програма за работа на СОНК 2021-2026

Резолуција за исплата на целосна плата на заболени и во изолација од пандемијa

Резолуција за почитување на Законот за работни односи во делот на примена на гранските (посебните) колективни договори

Резолуција за заштита на претседателите на синдикалните организации на СОНК

Резолуција за усогласување на платите на вработените во детските градинки, основното и средното образование во согласност со Законот за минимална плата

Правилник за организација на синдикални спортски игри и средби