Friday, January 28, 2022
image_pdfimage_print

АКТИ

Статут на Македонски Јазик

Статут на Албански Јазик

Програма за работа на СОНК 2010-2015

Програма за работа на СОНК 2015-2020

Програма за работа на СОНК 2021-2026

Резолуција за исплата на целосна плата на заболени и во изолација од пандемијa

Резолуција за почитување на Законот за работни односи во делот на примена на гранските (посебните) колективни договори

Резолуција за заштита на претседателите на синдикалните организации на СОНК

Резолуција за усогласување на платите на вработените во детските градинки, основното и средното образование во согласност со Законот за минимална плата